poniedziałek, 12 września 2022

Zasady zakupu paliw opałowych

Zasady zakupu paliw opałowych

Od dnia 1 września 2020 roku zmieniły się zasady zakupu oleju opałowego. Papierowe oświadczenia nabywców dotyczące przeznaczenia olejów do celów grzewczych przestały obowiązywać. Obecnie w celu dokonania zakupu oleju opałowego, na przykład oleju Ekoterm, niezbędna jest rejestracja poprzez internetową platformę PUESC, co ma umożliwiać lepsze monitorowanie obrotu paliwami ciekłymi. Jak wyglądają zatem obowiązujące aktualnie zasady zakupu oleju opałowego?

Olej opałowy: rejestracja w urzędzie skarbowym przed zakupem oleju opałowego

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w celu zakupu oleju opałowego należy dokonać rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym. Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno osoby fizyczne nabywające olej opałowy, jak i inne podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej, na przykład gminy. Wprowadzenie obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami opałowymi.

 

W związku z powyższym, nabywcy oleju opałowego muszą złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU. Po dokonaniu zgłoszenia nabywca oleju opałowego otrzymuje status zużywającego podmiotu olejowego. Status ten jest niezbędny, aby móc dokonać zakupu oleju opałowego. Jeżeli potencjalny nabywca nie zarejestruje się jako podmiot olejowy, sprzedający odmówi mu dostarczenia paliwa grzewczego. Więcej informacji o tym, kto i w jaki sposób musi dokonać rejestracji dotyczącej zakupu oleju opałowego, znajduje się w naszym wpisie blogowym zatytułowanym: “Sprawdź, jak zarejestrować sprzedaż oleju opałowego”.

Zakup oleju opałowego: rejestracja AKC-RU przez portal PUESC

Rejestracji w celu otrzymania statusu zużywającego podmiotu olejowego najprościej dokonać drogą elektroniczną. Można to zrobić na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub poprzez platformę PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Jak dokonać rejestracji na platformie PUESC w celu zakupu oleju opałowego?

 

  1. Przygotuj dane potrzebne do rejestracji, takie jak twój numer NIP, dane o producencie kotła olejowego: o jego modelu, mocy i o średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego. Jako zużywający podmiot olejowy będziesz musiał podać również dane o miejscach, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych. Te dane dotyczące miejsc to adresy oraz dane geolokalizacyjne.  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji kotła na olej opałowy znajdują się tutaj: Zakup oleju opałowego rejestracja.
  2. Zaloguj się na platformę PUESC. Jeżeli jeszcze nie posiadasz na niej konta, wybierz opcję „UTWÓRZ KONTO".
  3. Następnie ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU", a później wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU".
  4. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
  5. Podpisz formularz. Możesz złożyć podpis: Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo kwotą przychodu, albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym.
  6. Wyślij formularz.
  7. Pobierz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKCU-RU.

 

Warto wiedzieć, że rejestracji w urzędzie skarbowym na potrzeby zakupu oleju opałowego można dokonać również w tradycyjny sposób. W tym celu należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wypełnione zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.

Olej opałowy: rejestracja w systemie SENT

Rejestracja w urzędzie skarbowym nie jest jedyną, jaką należy dokonać w celu zakupu oleju opałowego.

 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nakazuje rejestrację każdej transakcji dotyczącej oleju opałowego w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) zarówno przez sprzedawcę paliwa i przez dystrybutora oraz przez nabywcę oleju opałowego.

SENT stanowi elektroniczny rejestr zgłoszeń utworzony w celu lepszego monitorowania obrotu m.in. paliwami ciekłymi. Odbiorca paliwa grzewczego musi uzupełnić zgłoszenie SENT o informację o odbiorze towarów, o czym mówi art. 5 ust. 5 i 6 lub 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Może to zrobić przy użyciu aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY lub korzystając z usługi na PUESC.

 

Jak wygląda całość procedury dotyczącej rejestracji zakupu oleju opałowego w systemie SENT?

Zakup oleju opałowego: rejestracja SENT

W pierwszej kolejności sprzedawca oleju opałowego dodaje do systemu SENT zgłoszenie przewozu, w wyniku czego otrzymuje numer referencyjny SENT, który jest ważny przez 10 dni. Sprzedawca musi przekazać ten numer referencyjny przewoźnikowi oraz odbiorcy paliwa.

 

Na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego dystrybutor uzupełnia zgłoszenie SENT poprzez podanie danych takich jak numer rejestracyjny pojazdu oraz przewidywana data dostawy oleju opałowego do odbiorcy.

Finalnie odbiorca oleju opałowego uzupełnia zgłoszenie SENT poprzez potwierdzenie odbioru oleju opałowego. Może to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY. Co istotne, nabywca oleju opałowego powinien dokonać potwierdzenia w dniu dostarczenia towaru. Odbiór paliwa potwierdza się za pomocą kodów transakcyjnych.

Podsumowanie

W celu zakupu oleju opałowego należy dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym poprzez zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU, aby zyskać status zużywającego podmiotu olejowego i wygenerować kody transakcyjne. Te wygenerowane po dokonaniu rejestracji przez portal PUESC służą do potwierdzania odbioru paliwa grzewczego przez nabywcę w systemie SENT. Sprawdzony dystrybutor oleju opałowego, taki jak Ekoterm, zadba o formalności związane z rejestrację zakupu oleju opałowego w systemie SENT.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

środa, 6 grudnia 2023

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB została utworzona m.in. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Powstanie CEEB datuje się na 1 lipca 2021 roku - od tego dnia system służy do zbierania informacji na temat źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest określenie emisyjności w poszczególnych obszarach Polski, co stanowi nieocenioną pomoc w działaniu na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzi. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat deklaracji CEEB - kogo dotyczy, ile czasu jest na złożenie, a także jak należy to zrobić. Zapraszamy do lektury.

news

czwartek, 16 listopada 2023

Podpowiadamy, czym wyczyścić zbiornik po oleju opałowym

Zbiornik w trakcie eksploatacji ulega zanieczyszczeniu, z czego nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę. Jak się okazuje, gromadzące się w nim osady mogą być źródłem wielu niedogodności. W tym artykule opiszemy, na czym polega mycie zbiornika po oleju opałowym, a także co należy zrobić, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych.

news

środa, 8 listopada 2023

Ogrzewanie domu - najważniejsze informacje

Odpowiednie ogrzewanie domu zapewnia komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Ma ono wpływ nie tylko na wygodę przebywania w pomieszczeniach, ale także na jakość powietrza i zdrowie domowników. Z tego powodu warto zastanowić się nad wyborem systemu grzewczego, który będzie odpowiadać wszystkim potrzebom i oczekiwaniom. W tym artykule przybliżamy najważniejsze informacje na temat ogrzewania domu, ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania olejowego. Dowiesz się, dlaczego ważne jest utrzymywanie właściwej temperatury w budynku, a także jak pomoże Ci w tym ogrzewanie olejowe.

news

piątek, 20 października 2023

Filtr oleju opałowego - kompendium wiedzy

Awarie kotła olejowego w wielu przypadkach wynikają ze stosowania niskiej jakości oleju opałowego, który charakteryzuje się obecnością zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. Zanieczyszczenia przedostające się do kotła olejowego wpływają negatywnie na jego sprawność, przyspieszają zużycie poszczególnych podzespołów (w tym dysz), a także powodują powstawanie smolistych osadów.