W związku ze zmianami w obrocie paliwami opałowymi, polegającymi m.in. na potwierdzaniu przeznaczenia tych paliw za pomocą elektronicznego zgłoszenia w systemie SENT, a tym samym zastąpieniu papierowych oświadczeń o przeznaczeniu Oleju Napędowego Grzewczego, informujemy że od 01 września 2019 r. została uruchomiona możliwość dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego, składanego na formularzu AKC-RU do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Podczas rejestracji ważne jest określenie statusu podmiotu rejestrującego się, jako:

  • pośredniczący podmiot olejowy (PPO), który w zgłoszeniu podaje m.in. numer posiadanej koncesji na obrót Olejem Napędowym Grzewczym lub,
  • zużywający podmiot olejowy (ZPO), który w zgłoszeniu wskazuje m.in.: liczbę, rodzaj, typ oraz moc posiadanych urządzeń grzewczych, a w przypadku urządzeń stacjonarnych- miejsce ich położenia.

Po dokonanym zgłoszeniu właściwy naczelnik urzędu skarbowego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, wydaje potwierdzenie jego przyjęcia na formularzu AKC-PR/U, który zawiera m.in. numer identyfikacyjny miejsca położenia urządzenia grzewczego stacjonarnego lub numer identyfikacyjny urządzenia grzewczego niestacjonarnego.