Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. udziela:

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Kontakt:
e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl
tel.: (24) 201 04 42

Adres do korespondencji:
ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
z dopiskiem na kopercie: Dane Osobowe

Klauzula informacyjna