Jeżeli zaszła pomyłka w zamówieniu i zamówiona ilość oleju Ekoterm przekroczyła dopuszczalne możliwości pieca, należy skontaktować się w tej sprawie z Dystrybutorem ADE. Dzięki licznikowi sumarycznemu autocysterny, który odmierza ilość produktu jaka została faktycznie przepompowana do Twojego zbiornika nie będzie ryzyka przyjęcia większej ilości od zapotrzebowania.

Kwestie rozliczeń dotyczących zakupu oleju napędowego grzewczego Ekoterm uzgadnia się indywidualnie z wybranym Dystrybutorem ADE.

Olej grzewczy Ekoterm odpowiada w pełni wymaganiom norm europejskich i krajowych, zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska.

Olej Ekoterm stosuje się w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.

ADE- Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm. Jest to sieć Dystrybutorów oleju napędowego grzewczego Ekoterm.

Lista Dystrybutorów oleju Ekoterm znajduje się na stronie internetowej www.ekoterm.pl/kup-olej. Na stronie umieszczone są dane kontaktowe Dystrybutorów, dzięki którym istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu.

Olej grzewczy Ekoterm dedykowany jest do pieców w domach mieszkalnych, fabrykach, instytucjach przemysłowych.

W celu zmiany adresu dostawy należy skontaktować się bezpośrednio z Dystrybutorem ADE, który ma dostarczyć olej Ekoterm.

Dystrybucja oleju napędowego grzewczego EKOTERM na rynku odbywa się za pośrednictwem Spółki ORLEN Paliwa oraz jej Partnerów, którzy poprzez podpisanie umowy sublicencyjnej tworzą sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm.

W celu skontaktowania się z Infolinią Ekoterm należy wykorzystać numery telefonu: 801 805 541, +(48) 24 365 72 91, bądź adres e-mail: media.orlenpaliwa@orlen.pl

Potrzebną ilość oleju grzewczego Ekoterm określa się za pomocą licznika sumarycznego autocysterny, który odmierza ilość produktu jaka została faktycznie przepompowana do Twojego zbiornika.

Na stronie internetowej www.ekoterm.pl/kup-olej znajduje się lista Dystrybutorów oleju grzewczego Ekoterm. Wejdź na strone, wpisz w wyszukiwarkę nazwę powiatu z którego jesteś, wybierz Dystrybutora i skontaktuj się z nim bezpośrednio.

Wygodny zakup oleju EKOTERM możliwy jest dzięki rozbudowanej Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm (ADE).

Sieć dystrybucji oleju napędowego grzewczego EKOTERM obejmuje 74 firmy, które rzetelnie i fachowo realizują zamówie­nia swoich Klientów. Każdy Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm posiada świadectwo autoryzacji, które potwierdza, że  dana firma zgodnie z podpisaną z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. umową prowadzi sprzedaż najwyższej jakości oleju napędowego grzewczego EKOTERM produkowanego przez PKN

Przeciętny czas dostawy oleju EKOTERM to około 24 godziny od momentu zamówienia. Dobrą praktyka jest ustalenie konkretnej godziny dostawy podczas składania zamówienia i zapytanie o numer kontaktowy do kierowcy wykonującego dostawę.

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru lub usługi świadczonej przez Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm należy zgłaszać bezpośrednio do nich wykorzystując dane kontaktowe wskazane w wizytówce na mapie niniejszej strony. Swoją opinię na temat współpracy z ADE można również wysłać bezpośrednio do Spółki ORLEN Paliwa drogą mailową na adres: media.orlenpaliwa@orlen.pl

Instalacja grzewcza zasilana olejem grzewczym EKOTERM jest stosunkowo prostym systemem, w skład którego wchodzą:
• zbiornik (lub bateria z kilku zbiorników) na olej
• piec (kocioł) z palnikiem przystosowanym do spalania oleju
• podgrzewacz wody z zasobnikiem

Podgrzana przez kocioł woda rurami trafia do grzejników i po oddaniu ciepła, schłodzona wraca do kotła.

Zasady magazynowania oleju grzewczego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiorniki na olej grzewczy wykonane są najczęściej z polietylenu PE-HD albo ze stali. Mogą być jedno- lub dwupłaszczowe. Do przechowywania oleju grzewczego stosuje się zbiorniki bezciśnieniowe, umożliwiające magazynowanie paliwa na powierzchni lub pod ziemią oraz w środku lub na zewnątrz budynku.

>