wtorek, 28 czerwca 2022

Jak zarejestrować piec na olej opałowy?

Jak zarejestrować piec na olej opałowy?

Osoby fizyczne, firmy oraz instytucje planujące ogrzewanie budynków olejem opałowym, zobowiązani są do rejestracji zakupionego pieca opałowego na portalu podatkowym lub w siedzibie urzędu skarbowego. Obowiązek wysłania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU wynika z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Jak wygląda rejestracja pieca na olej opałowy i kogo dotyczy ten obowiązek?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy właściciele pieców na olej opałowy, mają obowiązek zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Bez znaczenia jest, czy właścicielem urządzenia grzewczego jest osoba fizyczna, przedsiębiorstwo czy instytucja publiczna. Bez dokonania rejestracji, nie jest możliwe zamówienie dostawy paliwa.

Obowiązek ten dotyczy także przyszłych użytkowników tego typu systemu grzewczego. Dlatego przed dokonaniem zakupu pieca olejowego, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym, aby uzyskać miano zużywającego podmiotu olejowego. Posiadanie tego statusu stanowi podstawę legalnego zakupu oleju opałowego.

Rejestracja pieca na olej opałowy – kogo dotyczy ten obowiązek?

Rejestracja wymagana jest zarówno od sprzedawców oleju, jak i konsumentów. Wszyscy niezarejestrowani użytkownicy nie mają prawa sprzedawać lub nabywać oleju opałowego do celów grzewczych. Dokonując rejestracji w urzędzie skarbowym, sprzedawcy oleju nabywają status „pośredniczący podmiot olejowy”, natomiast kupujący rejestrowani są jako „zużywający podmiot olejowy”.

 

Zużywającym podmiotem olejowym są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy lub szpitale. Zgodnie z definicją, jest to podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę, lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub przedsiębiorca zagraniczny, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

 

Natomiast pośredniczący podmiot olejowy, posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r., który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Piec na olej opałowy – rejestracja

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, za pomocą formularza AKC-RU. Wzór dokumentu został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578). Złożenie tego rodzaju druku jest możliwe na trzy sposoby:

 

  1. Elektronicznie – w tym celu należy założyć konto na Portalu Podatkowym lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Następnym krokiem jest wypełnienie i wysłanie udostępnionego na tej stronie elektronicznego formularza AKC-RU. W celu zatwierdzenia wypełnionego formularza należy posłużyć się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo wskazaniem kwoty przychodu. Na stronie Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe” została udostępniona szczegółowa instrukcja rejestracji  elektronicznej.

 

  1. Składając zgłoszenie osobiście w urzędzie skarbowym - wystarczy udać się do najbliższego urzędu skarbowego i dokonać rejestracji za pomocą papierowego formularza, dostępnego w każdej placówce. Wypełniony dokument sygnowany własnoręcznym podpisem należy przedłożyć obecnemu na miejscu urzędnikowi.

 

  1. Przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres danego urzędu skarbowego - chcąc skorzystać z tej metody rejestracji, na samym początku należy pobrać wzór formularza AKC-RU ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/. Następnie wypełniony i podpisany własnoręcznie dokument, musi zostać przesłany na adres urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji.

Rejestracja pieca na olej opałowy – co warto jeszcze wiedzieć?

Posiadając piec na olej opałowy, o którym więcej informacji znajdziesz w naszym artykule “„Piec” na olej opałowy. Jaki kocioł wybrać?”, rejestracja urządzenia grzewczego wykonywana jest jednorazowo. Wszystkie późniejsze zmiany wynikające z procesu eksploatacji, jak np. wymiana kotła czy jego likwidacja, zgłaszane są na tym samym formularzu AKC-RU. Istotne jest, aby wszystkie zmiany zostały zgłoszone w ciągu 7 dni od daty powstania danego zdarzenia. Ta sama procedura obowiązuje także w przypadku zmiany danych podmiotu zużywającego paliwo.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmian oraz metod rejestracji pieców na olej opałowy, dostępne są na stronie internetowej www.puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”.

 

Warto pamiętać, że zużywający, czyli właściciele kotłów olejowych, nie muszą dokonywać zgłoszenia samodzielnie. Rejestracja pieca na olej opałowy w urzędzie skarbowym może być wykonana przez upoważnionego w tym celu sprzedawcę kotłów. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niezbędne jest pełnomocnictwo właścicieli urządzenia grzewczego. Obecnie dokument zwolniony jest z opłaty skarbowej, podobnie jak w przypadku uzyskania potwierdzenia rejestracji uproszczonej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Jakie jest zużycie oleju opałowego na sezon grzewczy?

Ogrzewanie olejem opałowym to powszechnie znana metoda grzewcza. Zalety wynikające z jej stosowania sprawiły, że wielu przedsiębiorców i właścicieli domów jednorodzinnych zdecydowało się właśnie na ten rodzaj ogrzewania. Nim zdecydujesz się na montaż instalacji olejowej, warto dowiedzieć się więcej na temat zużycia tego surowca w sezonie grzewczym.

news

niedziela, 11 grudnia 2022

Czym jest wartość opałowa oleju opałowego?

W trakcie budowy lub modernizacji domu właściciel musi zdecydować się na wybór dogodnego rodzaju ogrzewania. Wówczas często pojawia się dylemat - jaki materiał grzewczy będzie najodpowiedniejszy? Odpowiedzią na to pytanie jest innowacyjny system ogrzewania olejem opałowym. Jednak oszacowanie kosztów ogrzewania domu tym surowcem i podjęcie decyzji o zakupie odpowiedniej ilości, wymaga poznania jego wartości opałowej. Jest to niezwykle istotny wskaźnik techniczny, który pozwoli użytkownikowi obliczyć koszty ogrzewania budynku. Czym jest wartość opałowa oleju opałowego i od czego zależy?

news

poniedziałek, 14 listopada 2022

Jakie wyróżniamy rodzaje oleju opałowego?

Olej opałowy lekki należy do grona nowoczesnych i innowacyjnych metod ogrzewania domu lub zakładu. Ze względu na jego zalety i liczne możliwości wykorzystania, staje się on coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. W ostatnich latach olej opałowy zaczął konkurować nawet z najpopularniejszymi formami grzewczymi — ogrzewaniem gazowym i węglowym. Co wpływa na rosnące zainteresowanie tym produktem? O czym należy pamiętać, kupując olej opałowy?

news

wtorek, 8 listopada 2022

Przechowywanie, czyli olej opałowy w kanistrach i nie tylko

Olej opałowy to materiał grzewczy stosowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mniejszych zakładach przemysłowych. Korzystanie z tego rodzaju instalacji, wymaga od użytkowników odpowiedniego dostosowania przestrzeni oraz zakupu dodatkowych elementów, w postaci zbiorników olejowych. Zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania instalacji na olej opałowy, zbiorniki powinny być dostosowane do rodzaju cieczy olejowej oraz odpowiednich warunków panujących w danym pomieszczeniu. Jak bezpiecznie magazynować olej opałowy i jak przygotować kotłownię?