wtorek, 28 czerwca 2022

Jak zarejestrować piec na olej opałowy?

Jak zarejestrować piec na olej opałowy?

Osoby fizyczne, firmy oraz instytucje planujące ogrzewanie budynków olejem opałowym, zobowiązani są do rejestracji zakupionego pieca opałowego na portalu podatkowym lub w siedzibie urzędu skarbowego. Obowiązek wysłania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU wynika z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Jak wygląda rejestracja pieca na olej opałowy i kogo dotyczy ten obowiązek?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy właściciele pieców na olej opałowy, mają obowiązek zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Bez znaczenia jest, czy właścicielem urządzenia grzewczego jest osoba fizyczna, przedsiębiorstwo czy instytucja publiczna. Bez dokonania rejestracji, nie jest możliwe zamówienie dostawy paliwa.

Obowiązek ten dotyczy także przyszłych użytkowników tego typu systemu grzewczego. Dlatego przed dokonaniem zakupu pieca olejowego, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym, aby uzyskać miano zużywającego podmiotu olejowego. Posiadanie tego statusu stanowi podstawę legalnego zakupu oleju opałowego.

Rejestracja pieca na olej opałowy – kogo dotyczy ten obowiązek?

Rejestracja wymagana jest zarówno od sprzedawców oleju, jak i konsumentów. Wszyscy niezarejestrowani użytkownicy nie mają prawa sprzedawać lub nabywać oleju opałowego do celów grzewczych. Dokonując rejestracji w urzędzie skarbowym, sprzedawcy oleju nabywają status „pośredniczący podmiot olejowy”, natomiast kupujący rejestrowani są jako „zużywający podmiot olejowy”.

 

Zużywającym podmiotem olejowym są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy lub szpitale. Zgodnie z definicją, jest to podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę, lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub przedsiębiorca zagraniczny, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

 

Natomiast pośredniczący podmiot olejowy, posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r., który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Piec na olej opałowy – rejestracja

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, za pomocą formularza AKC-RU. Wzór dokumentu został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578). Złożenie tego rodzaju druku jest możliwe na trzy sposoby:

 

  1. Elektronicznie – w tym celu należy założyć konto na Portalu Podatkowym lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Następnym krokiem jest wypełnienie i wysłanie udostępnionego na tej stronie elektronicznego formularza AKC-RU. W celu zatwierdzenia wypełnionego formularza należy posłużyć się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo wskazaniem kwoty przychodu. Na stronie Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe” została udostępniona szczegółowa instrukcja rejestracji  elektronicznej.

 

  1. Składając zgłoszenie osobiście w urzędzie skarbowym - wystarczy udać się do najbliższego urzędu skarbowego i dokonać rejestracji za pomocą papierowego formularza, dostępnego w każdej placówce. Wypełniony dokument sygnowany własnoręcznym podpisem należy przedłożyć obecnemu na miejscu urzędnikowi.

 

  1. Przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres danego urzędu skarbowego - chcąc skorzystać z tej metody rejestracji, na samym początku należy pobrać wzór formularza AKC-RU ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/. Następnie wypełniony i podpisany własnoręcznie dokument, musi zostać przesłany na adres urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji.

Rejestracja pieca na olej opałowy – co warto jeszcze wiedzieć?

Posiadając piec na olej opałowy, o którym więcej informacji znajdziesz w naszym artykule “„Piec” na olej opałowy. Jaki kocioł wybrać?”, rejestracja urządzenia grzewczego wykonywana jest jednorazowo. Wszystkie późniejsze zmiany wynikające z procesu eksploatacji, jak np. wymiana kotła czy jego likwidacja, zgłaszane są na tym samym formularzu AKC-RU. Istotne jest, aby wszystkie zmiany zostały zgłoszone w ciągu 7 dni od daty powstania danego zdarzenia. Ta sama procedura obowiązuje także w przypadku zmiany danych podmiotu zużywającego paliwo.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmian oraz metod rejestracji pieców na olej opałowy, dostępne są na stronie internetowej www.puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”.

 

Warto pamiętać, że zużywający, czyli właściciele kotłów olejowych, nie muszą dokonywać zgłoszenia samodzielnie. Rejestracja pieca na olej opałowy w urzędzie skarbowym może być wykonana przez upoważnionego w tym celu sprzedawcę kotłów. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niezbędne jest pełnomocnictwo właścicieli urządzenia grzewczego. Obecnie dokument zwolniony jest z opłaty skarbowej, podobnie jak w przypadku uzyskania potwierdzenia rejestracji uproszczonej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 14 sierpnia 2023

Kompendium wiedzy na temat ogrzewania olejem opałowym

Ogrzewanie olejem opałowym to znana metoda grzewcza, stosowana zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach. Skorzystanie z oleju opałowego do ogrzewania gwarantuje wiele korzyści, związanych między innymi z ekologią i wygodą eksploatacji systemu grzewczego. Z tego artykułu dowiesz się najważniejszych informacji na temat ogrzewania olejowego i dostępnych rozwiązań grzewczych, dzięki którym wykorzystasz potencjał wysokokalorycznego paliwa.

news

czwartek, 10 sierpnia 2023

Zbiór wiedzy na temat piecyków na olej opałowy

Urządzenia grzewcze bazujące na oleju opałowym są efektywne i komfortowe w codziennym użytkowaniu. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem. Dowiesz się z niego, czym są piecyki na olej opałowy i dlaczego warto się na nie zdecydować.

news

poniedziałek, 17 lipca 2023

Podpowiadamy, jak ekonomicznie ustawić piec olejowy

Ogrzewanie olejowe to jeden z najwygodniejszych i najbardziej efektywnych sposobów na dostarczenie ciepła. Właściciele budynków o różnym przeznaczeniu - zarówno domów, jak i niewielkich zakładów przemysłowych - decydują się na montaż kotła olejowego między innymi ze względu na jego bezobsługową pracę. Aby kocioł mógł pracować z najwyższą wydajnością, konieczna jest jego prawidłowa konfiguracja. Z artykułu dowiesz się, jak ekonomicznie ustawić piec olejowy.

news

poniedziałek, 26 czerwca 2023

Czym jest nagrzewnica olejowa?

Nagrzewnica olejowa to popularne rozwiązanie stosowane m.in. w budynkach przemysłowych, warsztatach, halach magazynowych i innych obiektach, które wymagają skutecznego i efektywnego źródła ciepła. Korzystanie z nagrzewnicy jest możliwe zarówno w trybie ciągłym, jak i okresowo - na przykład podczas chłodniejszych dni. Dzięki kompaktowym rozmiarom i braku konieczności ingerencji w istniejącą instalację centralnego ogrzewania olejowe nagrzewnice powietrza cieszą się sporą popularnością. W artykule odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z tym rodzajem ogrzewania.