wtorek, 12 lipca 2022

Sprawdź, jak zarejestrować sprzedaż oleju opałowego

Sprawdź, jak zarejestrować sprzedaż oleju opałowego

Sprzedaż oleju opałowego podlega wymogowi rejestracji na portalu podatkowym lub w siedzibie urzędu skarbowego. Obowiązek wysłania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU, wynika z nowelizacji z 19 lipca 2019 r., ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie handlu olejem opałowym i objęcie tej dziedziny systemem monitorowania. Jak zarejestrować sprzedaż oleju opałowego i kogo dotyczy ten obowiązek?

Rejestracja sprzedaży oleju opałowego – kto musi jej dokonać?

Legalna sprzedaż oleju opałowego wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym. Warunek ten dotyczy zarówno sprzedawców oleju, jak i konsumentów. Wszyscy niezarejestrowani użytkownicy nie mają prawa sprzedawać, ani nabywać oleju opałowego do celów grzewczych. Dokonując rejestracji w urzędzie skarbowym, sprzedawcy oleju nabywają status „pośredniczący podmiot olejowy”, natomiast kupujący rejestrowani są jako „zużywający podmiot olejowy”. Po więcej informacji zapraszamy do naszej zakładki SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu

 

Zgodnie z definicją, pośredniczącym podmiotem olejowym jest osoba lub firma, która  posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju. Status ten może otrzymać także przedsiębiorca zagraniczny, który posiada oddział z siedzibą na terytorium Polski. Pośredniczący podmiot olejowy to konstrukt gospodarczy, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r., który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych, nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Nadrzędnym warunkiem do przyznania tego statusu i możliwości sprzedaży oleju opałowego jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1.

Olej opałowy rejestracja – krok po kroku

Rejestracja sprzedaży oleju opałowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, za pomocą formularza AKC-RU. Wzór dokumentu został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578). Złożenie formularza jest możliwe na trzy sposoby: 

 

 1. Elektronicznie – wówczas niezbędne jest założenie konta na Portalu Podatkowym lub Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Kolejnym etapem jest wypełnienie i wysłanie udostępnionego na tej stronie elektronicznego formularza AKC-RU. Aby zatwierdzić wypełniony formularz, należy posłużyć się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym, albo wskazaniem kwoty przychodu.
 2. Osobiście w urzędzie skarbowym – wybierając tę metodę, należy udać się do najbliższego urzędu skarbowego i dokonać rejestracji za pomocą papierowego formularza, dostępnego w każdej placówce. Wypełniony dokument należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i oddać obecnemu na miejscu urzędnikowi.
 3. Przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną – aby móc skorzystać z tej metody rejestracji, należy najpierw pobrać wzór formularza AKC-RU ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/. Po wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu dokumentu, należy przesłać go listem poleconym na adres urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji.

Sprzedaż oleju opałowego – jakie informacje należy podać przy rejestracji?

Chcąc dokonać rejestracji sprzedaży oleju opałowego, w zgłoszeniu rejestracyjnym należy podać dane wynikające z art. 16 ust. 2 lub 2a oraz 16b ustawy o podatku akcyzowym. Dotyczy to zarówno podmiotów dokonujących rejestracji elektronicznie, jak i tradycyjnie. Na samym początku należy podać dane identyfikacyjne – adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer NIP lub PESEL. Następnie:

 

 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – podaje informację o rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lub rodzaju wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej – podaje informację o rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

 

 1. Pośredniczący podmiot olejowy – podaje informacje o adresach miejsc wykonywania działalności oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Olej opałowy – rejestracja na Portalu PUESC

Jednym z najczęściej wykorzystywanych metod rejestracji sprzedaży oleju opałowego jest dokonanie elektronicznego zgłoszenia na Portalu PUESC. W tym celu niezbędne jest założenie konta na tejże platformie. Następnie, chcąc dokonać zgłoszenia, należy:

 

 1. Wejść na stronę www.puesc.gov.pl i zalogować się na platformie PUESC.
 2. Jeżeli użytkownik platformy nie posiada konta, należy wybrać opcję  „UTWÓRZ KONTO”.
 3. Następnie na stronie głównej witryny należy wybierać zakładkę „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU”.
 4. Po przekierowaniu w zakładkę należy kliknąć „ZGŁOSZENIE AKC-RU”.
 5. Następnie wystarczy wypełnić formularz, sprawdzając przy tym poprawność danych.
 6. Na końcu należy zatwierdzić wprowadzone informacje i podpisać formularz za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podając kwotę przychodu.
 7. Procedurę zgłoszeniową należy zakończyć klikając przycisk „WYŚLIJ FORMULARZ”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Jakie jest zużycie oleju opałowego na sezon grzewczy?

Ogrzewanie olejem opałowym to powszechnie znana metoda grzewcza. Zalety wynikające z jej stosowania sprawiły, że wielu przedsiębiorców i właścicieli domów jednorodzinnych zdecydowało się właśnie na ten rodzaj ogrzewania. Nim zdecydujesz się na montaż instalacji olejowej, warto dowiedzieć się więcej na temat zużycia tego surowca w sezonie grzewczym.

news

niedziela, 11 grudnia 2022

Czym jest wartość opałowa oleju opałowego?

W trakcie budowy lub modernizacji domu właściciel musi zdecydować się na wybór dogodnego rodzaju ogrzewania. Wówczas często pojawia się dylemat - jaki materiał grzewczy będzie najodpowiedniejszy? Odpowiedzią na to pytanie jest innowacyjny system ogrzewania olejem opałowym. Jednak oszacowanie kosztów ogrzewania domu tym surowcem i podjęcie decyzji o zakupie odpowiedniej ilości, wymaga poznania jego wartości opałowej. Jest to niezwykle istotny wskaźnik techniczny, który pozwoli użytkownikowi obliczyć koszty ogrzewania budynku. Czym jest wartość opałowa oleju opałowego i od czego zależy?

news

poniedziałek, 14 listopada 2022

Jakie wyróżniamy rodzaje oleju opałowego?

Olej opałowy lekki należy do grona nowoczesnych i innowacyjnych metod ogrzewania domu lub zakładu. Ze względu na jego zalety i liczne możliwości wykorzystania, staje się on coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. W ostatnich latach olej opałowy zaczął konkurować nawet z najpopularniejszymi formami grzewczymi — ogrzewaniem gazowym i węglowym. Co wpływa na rosnące zainteresowanie tym produktem? O czym należy pamiętać, kupując olej opałowy?

news

wtorek, 8 listopada 2022

Przechowywanie, czyli olej opałowy w kanistrach i nie tylko

Olej opałowy to materiał grzewczy stosowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mniejszych zakładach przemysłowych. Korzystanie z tego rodzaju instalacji, wymaga od użytkowników odpowiedniego dostosowania przestrzeni oraz zakupu dodatkowych elementów, w postaci zbiorników olejowych. Zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania instalacji na olej opałowy, zbiorniki powinny być dostosowane do rodzaju cieczy olejowej oraz odpowiednich warunków panujących w danym pomieszczeniu. Jak bezpiecznie magazynować olej opałowy i jak przygotować kotłownię?