środa, 15 lutego 2023

Jak długo przechowywać olej opałowy?

Jak długo przechowywać olej opałowy?

Olej opałowy jest wykorzystywany jako podstawowy materiał grzewczy w domach jednorodzinnych i mniejszych przedsiębiorstwach. Jednak chcąc regularnie korzystać z tej formy ogrzewania, należy odpowiednio dostosować pomieszczenie oraz zakupić zbiorniki na olej opałowy. Aby zadbać o bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie całej instalacji, zbiorniki powinny być dostosowane do rodzaju oleju i warunków panujących w danym pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest także długość przechowywania surowca. Jak długo może być on magazynowany?

Jak długo można przechowywać olej opałowy?

Olej opałowy lekki, podobnie jak inne substancje, starzeje się w zależności od sposobu przechowywania i użytego w tym celu pojemnika na paliwo. Chcąc zachować pełnię jego właściwości przez jak najdłuższy czas, istotne jest przechowywanie go w odpowiednio chronionym zbiorniku. Ważne, aby był on zabezpieczony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W tym celu warto użyć pojemników dwupłaszczyznowych na olej opałowy, które posiadają podwójną ściankę. Należy także zadbać o odpowiednie dozowanie paliwa grzewczego, w celu uniemożliwienia dostępu nadmiaru powietrza i wilgoci do wnętrza kontenera. Może to bowiem skrócić jego przydatność do użycia, szczególnie gdy jest on przechowywany w miejscu o zmiennej temperaturze i podwyższonej wilgotności.

 

Olej opałowy, o którym więcej pisaliśmy w naszym artykule “Czym jest olej opałowy?” może być używany nawet do 2 lat od dostawy, jednak pod warunkiem, że nie ulegnie on degradacji. W przypadku długoterminowego przechowywania maksymalny okres utrzymania wszystkich właściwości oleju opałowego wynosi ok. 5 lat, jeżeli pozostają one zamknięte w jedno- lub dwupłaszczyznowych zbiornikach od sprawdzonego producenta. Natomiast oleje przetrzymywane w metalowych zbiornikach, mogą być przechowywane przez ok. 3 lata.

Profesjonalne zbiorniki na olej opałowy - krótka charakterystyka produktu

Innowacyjny surowiec grzewczy, jakim jest olej opałowy, często magazynowany jest w zbiornikach z polietylenu. Tego typu kontenery ze sztucznego tworzywa są lekkie i trwałe. Dzięki ich właściwościom są niezwykle praktyczne w użytkowaniu. Jednak olej opałowy może być również przechowywany w zbiornikach z jedno- lub dwuwarstwowej blachy stalowej.

 

Niektóre modele zbiorników olejowych są izolowane, co pozwala chronić magazynowany materiał grzewczy przed skrajnymi temperaturami zarówno latem, jak i zimą. To zapewnia stabilne warunki przechowywania oleju przez długi czas. Zbiorniki tego typu mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ogrzewanego budynku. Warto jednak pamiętać, że aby móc magazynować olej opałowy w pomieszczeniu, należy wyznaczyć w nim odpowiednią przestrzeń na magazyn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mały zbiornik można zamontować obok pieca, odgradzając go murowaną ścianką w odległości co najmniej 1 metra.

 

Zastanawiając się nad zakupem odpowiedniego zbiornika na olej opałowy, warto zapoznać się z treścią artykułu “Zbiornik na olej opałowy a niezbędne akcesoria”, dostępnego na naszej stronie.

Jak długo można przechowywać olej opałowy - wymagania dotyczące magazynowania

Zgodnie z treścią artykułu § 137. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, magazyn oleju opałowego, powinien znajdować się w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej obiektu. Aby pomieszczenie mogło spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego, ściany wewnętrzne i stropy muszą mieć klasę przeciwpożarową EI120, a drzwi do pomieszczenia - klasę EI60.

 

W przypadku użycia jednopłaszczyznowych zbiorników na olej opałowy, w wydzielonej części magazynu musi znajdować się wanna o pojemności jednego zbiornika. Balia powinna zostać wyposażona w szczelną izolację, która zapobiega ewentualnemu wyciekowi oleju.

Ponadto, w pomieszczeniu powinno znajdować się niewielkie okno oraz pianowe urządzenie gaśnicze, zamontowane w widocznym punkcie. Warto pamiętać, że magazyn olejowy może być ogrzewany wyłącznie przez grzejniki wodne, które są częścią instalacji centralnego ogrzewania.

Wymagane środki bezpieczeństwa przy przechowywaniu oleju opałowego

Instalacja grzewcza opalana olejem jest bezpieczna, pod warunkiem odpowiedniego przechowywania materiału i kontrolowania stanu technicznego pomieszczenia. Magazyn na olej opałowy powinien być wyposażony w gaśnicę i regularnie sprawdzany pod kątem szczelności zbiorników. W przypadku niekontrolowanego wycieku należy natychmiast wezwać serwis i naprawić usterkę.

 

Chcąc zadbać o maksymalny stopień bezpieczeństwa w trakcie użytkowania instalacji olejowej, niezbędna jest także odpowiednia wentylacja. Z tego względu kotłownia powinna posiadać nawiew i wywiew powietrza, a magazyn powinien być wyposażony w wentylację nawiewno-wywiewną, która zapewnia 2-4 wymiany powietrza na godzinę.  Więcej informacji na temat przechowywania oleju opałowego, dostępnych jest w artykule “Przechowywanie, czyli olej opałowy w kanistrach i nie tylko”. Zachęcamy do zapoznania się z całą bazą wiedzy dotyczącej paliwa grzewczego, na naszej stronie internetowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

czwartek, 16 marca 2023

Ile oleju opałowego na zimę? Podpowiadamy

Olej opałowy to jeden z optymalnych sposobów ogrzewania domów w okresie zimowym. Wiele osób decyduje się na wykorzystanie tego surowca ze względu na jego dostępność, łatwość użycia oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji, w porównaniu do innych źródeł ciepła. Jednym z kluczowych pytań, dotyczących wykorzystania oleju opałowego do ogrzewania domu, jest ilość paliwa potrzebna na całą zimę. Na zapotrzebowanie wpływa wiele czynników, takich jak metraż domu, izolacja termiczna, czy temperatura otoczenia. W tym artykule omówimy poszczególne aspekty dotyczące tego zagadnienia oraz podpowiemy, jak dokładnie obliczyć ilość paliwa potrzebną na zimę.

news

środa, 15 marca 2023

Data ważności oleju opałowego - zbiór wiedzy

Paliwo opałowe należy obecnie do grupy najpopularniejszych materiałów grzewczych, stosowanych nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w domach jednorodzinnych. Aby móc regularnie korzystać z tego źródła ciepła, należy m.in. odpowiednio przystosować pomieszczenia oraz nabyć zbiorniki na olej opałowy. Do zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania całego systemu, konieczne jest, aby surowiec był przechowywany przez odpowiedni czas. Czy olej opałowy ma ograniczony okres przydatności do użycia?

news

poniedziałek, 20 lutego 2023

Przypomnienie o ważnych zmianach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

W 2020 r. oficjalnie weszły w życie istotne zmiany dotyczące obrotu paliwami opałowymi. Od tego czasu osoby prywatne, rozwijające się przedsiębiorstwa, a także instytucje państwowe, które planują ogrzewać swoje budynki olejem opałowym, są zobowiązane do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym. W związku z nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r. dotyczącej monitorowania przewozu towarów drogą i koleją każdy użytkownik paliwa grzewczego, ma bezwzględny obowiązek wysłania skróconego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Wymagany formularz można przesłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.