wtorek, 8 listopada 2022

Przechowywanie, czyli olej opałowy w kanistrach i nie tylko

Przechowywanie, czyli olej opałowy w kanistrach i nie tylko

Olej opałowy to materiał grzewczy stosowany zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mniejszych zakładach przemysłowych. Korzystanie z tego rodzaju instalacji, wymaga od użytkowników odpowiedniego dostosowania przestrzeni oraz zakupu dodatkowych elementów, w postaci zbiorników olejowych. Zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania instalacji na olej opałowy, zbiorniki powinny być dostosowane do rodzaju cieczy olejowej oraz odpowiednich warunków panujących w danym pomieszczeniu. Jak bezpiecznie magazynować olej opałowy i jak przygotować kotłownię?

Czym są zbiorniki na olej opałowy - krótka charakterystyka produktu

Olej opałowy najczęściej magazynowany jest w zbiornikach z polietylenu o różnych gabarytach. Dzięki temu, że pojemniki wykonywane są z tworzywa sztucznego, charakteryzują się lekkością i wytrzymałością. Jednak olej opałowy może być także przechowywany w jednopłaszczowych lub dwupłaszczowych pojemnikach z blachy stalowej.

Niektóre modele zbiorników mogą pełnić funkcję izolacyjną, chroniąc magazynowany olej przed ekstremalnymi temperaturami w zimie i w lecie. To ułatwia utrzymanie stabilnych warunków magazynowania oleju opałowego przez cały rok.

 

Decydując się na magazynowanie oleju opałowego wewnątrz budynku, należy wygospodarować odpowiednią przestrzeń na magazyn oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mały zbiornik na olej opałowy można zamontować obok pieca, odgradzając pojemnik murowaną ścianką w odległości nie mniejszej niż 1 m. Chcąc korzystać z możliwości użytkowania małego zbiornika, przeczytaj artykuł i dowiedz się, gdzie kupić olej opałowy w małych ilościach.

Olej opałowy w kanistrach - właściwe użytkowanie zbiorników olejowych

Zbiorniki na olej opałowy można łączyć w baterie o dowolnych konfiguracjach. Z łatwością można je dopasować kształtem i objętością do wymiarów pomieszczenia. Pojedyncze zbiorniki lub ich baterie, muszą być wyposażone w specjalne przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju opałowego.

Wymagane jest, aby bateria ze zbiorników na olej opałowy składała się z kanistrów tego samego rodzaju i wielkości. Ponadto zbiorniki powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem zapachu oleju. W przeciwnym razie woń paliwa może ulatniać się po całym budynku, tworząc potencjalne zagrożenie dla jego użytkowników.

 

Chcąc bezpiecznie przechowywać olej opałowy, warto pamiętać o utrzymaniu pojemników w czystości. Zastanawiając się, czym wyczyścić zbiornik po oleju opałowym, dobrym rozwiązaniem będzie umycie go przy użyciu myjki ciśnieniowej i detergentów. Można także skorzystać z usług specjalistów, którzy pomogą uporać się nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami po oleju.

Wymagania dotyczące magazynu na olej opałowy

Zgodnie z § 137 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, magazyn oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C, musi znajdować się w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku. Ponadto jego ściany wewnętrzne i stropy muszą posiadać klasę przeciwpożarową EI120, natomiast drzwi do pomieszczenia - klasę EI60.

W przypadku stosowania jednopłaszczyznowych zbiorników na olej opałowy przynajmniej w części magazynu musi zostać wykonana wanna o pojemności jednego zbiornika, wyposażona w szczelną izolację, uniemożliwiającą przenikanie oleju.

W pomieszczeniu powinno znajdować się jedno okno oraz pianowe urządzenie gaśnicze, zamontowane w widocznym miejscu. Ze względów pożarowych, magazyn może być ogrzewany wyłącznie za pomocą grzejników wodnych, włączonych do instalacji centralnego ogrzewania.

 

Natomiast mały zbiornik olejowy o pojemności do 1m3 można ustawić w kotłowni, ale pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymagania:

 

  • odległość zbiornika od kotła nie będzie mniejsza niż 1 m,
  • będzie on oddzielony od kotła murowaną ścianką o grubości co najmniej 12 cm, o co najmniej 30 cm wyższą i 60 cm szerszą od kotła,
  • zbiornik zostanie umieszczony w wannie wychwytującej.

 

Magazyn na olej opałowy - jakie środki bezpieczeństwa należy stosować?

Instalacja grzewcza na olej opałowy jest bezpiecznym rozwiązaniem, przy którym nie trzeba zachowywać szczególnych środków ostrożności. Oczywiście pod warunkiem, że magazyn do przechowywania oleju opałowego jest odpowiednio urządzony, a cała instalacja poddawana jest okresowej kontroli bezpieczeństwa.

 

Aby magazyn na olej opałowy był pomieszczeniem w pełni bezpiecznym, powinna znajdować się w nim gaśnica. Warto także co jakiś czas kontrolować szczelność zbiorników olejowych. W przypadku podejrzenia o wyciek z któregokolwiek ze zbiorników należy niezwłocznie skorzystać z pomocy serwisu i naprawić usterkę.

 

Zarówno w kotłowni, jak i w magazynie na olej opałowy, należy zadbać o odpowiednią wentylację. Kotłownia na olej opałowy powinna być wyposażona w nawiew i wywiew powietrza do wentylacji. Z kolei magazyn powinien posiadać wentylację nawiewno-wywiewną, która zapewnia od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę. To pozwala praktycznie całkowicie usunąć zapach oleju z pomieszczenia i zniwelować ryzyko rozprzestrzeniania się olejowego fetoru po całym budynku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

środa, 27 grudnia 2023

Jak zmniejszyć zużycie oleju opałowego?

Olej opałowy jest jednym z najpopularniejszych paliw do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma on wiele zalet, takich jak wysoka wartość energetyczna, łatwość magazynowania i transportu, czy możliwość dostosowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. W niniejszym artykule skupiamy się na technikach i rozwiązaniach umożliwiających zmniejszenie jego zużycia.

news

środa, 6 grudnia 2023

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB została utworzona m.in. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Powstanie CEEB datuje się na 1 lipca 2021 roku - od tego dnia system służy do zbierania informacji na temat źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest określenie emisyjności w poszczególnych obszarach Polski, co stanowi nieocenioną pomoc w działaniu na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzi. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat deklaracji CEEB - kogo dotyczy, ile czasu jest na złożenie, a także jak należy to zrobić. Zapraszamy do lektury.

news

czwartek, 16 listopada 2023

Podpowiadamy, czym wyczyścić zbiornik po oleju opałowym

Zbiornik w trakcie eksploatacji ulega zanieczyszczeniu, z czego nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę. Jak się okazuje, gromadzące się w nim osady mogą być źródłem wielu niedogodności. W tym artykule opiszemy, na czym polega mycie zbiornika po oleju opałowym, a także co należy zrobić, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych.

news

środa, 8 listopada 2023

Ogrzewanie domu - najważniejsze informacje

Odpowiednie ogrzewanie domu zapewnia komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Ma ono wpływ nie tylko na wygodę przebywania w pomieszczeniach, ale także na jakość powietrza i zdrowie domowników. Z tego powodu warto zastanowić się nad wyborem systemu grzewczego, który będzie odpowiadać wszystkim potrzebom i oczekiwaniom. W tym artykule przybliżamy najważniejsze informacje na temat ogrzewania domu, ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania olejowego. Dowiesz się, dlaczego ważne jest utrzymywanie właściwej temperatury w budynku, a także jak pomoże Ci w tym ogrzewanie olejowe.