środa, 5 kwietnia 2023

Dodatek do oleju opałowego - najważniejsze informacje

Dodatek do oleju opałowego - najważniejsze informacje

Dopłaty do ogrzewania to odpowiedź rządu na rosnącą inflację i wzrost cen surowców grzewczych. Prawo do jego otrzymania przysługiwało m.in. gospodarstwom domowym wykorzystującym kocioł olejowy jako główne źródło ogrzewania. Początkowo beneficjentami mogły być tylko gospodarstwa domowe wykorzystujące węgiel, jednak dzięki nowelizacji przepisów dotyczących dodatków, ten objął również inne formy ogrzewania.

Dopłata do ogrzewania olejem opałowym - kwota dofinansowania

Dofinansowanie do źródeł ciepła przysługiwało na różne rodzaje paliwa - w tym na olej opałowy. Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł olejowy, mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł. Beneficjenci mogli przeznaczyć świadczenie np. na zakup oleju opałowego Ekoterm - listę ADE znajdziesz w zakładce “Kup olej”.

Wyższa kwota świadczenia obowiązywała tylko wtedy, gdy system centralnego ogrzewania bazował na paliwach stałych, w tym na pellecie drzewnym albo innych rodzajach biomasy, a także na węglu lub paliwach węglopodobnych. Pozostałe rodzaje paliw, czyli skroplony gaz LPG i drewno kawałkowe, pozwalały na otrzymanie odpowiednio 500 zł i 1000 zł dofinansowania. Ponadto można było otrzymać dodatek elektryczny, w zależności od zużycia energii elektrycznej - gospodarstwa domowe, które w 2021 zużyły poniżej 5 MWh energii elektrycznej - otrzymywały 1000 zł; powyżej - 1500 zł.

Dopłaty do oleju opałowego 2022 - niezbędne formalności

Dodatek węglowy odbił się szerokim echem. Gospodarstwa domowe wykorzystujące ten rodzaj paliwa mogły dzięki niemu kupić więcej węgla; niestety właściciele obiektów wykorzystujących inny rodzaj ogrzewania mogli czuć się pokrzywdzeni. Rząd postanowił wyjść naprzeciw ich potrzebom i zaoferować analogiczną dopłatę. Jego uzyskanie wymagało dopełnienia podobnych formalności, co w przypadku dodatku węglowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało uniwersalny wniosek o wypłatę, z którego można było skorzystać niezależnie od rodzaju dofinansowania. Wniosek ten obejmował m.in. dane wnioskodawcy i osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, adres miejsca zamieszkania, rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła, a także numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia. Ponadto wnioskodawca musiał oświadczyć, że gospodarstwo domowe nie skorzystało z możliwości zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie, wynikającej z dodatku węglowego.

Złożenie wniosku było możliwe na trzy sposoby - za pośrednictwem internetu (przez platformę ePUAP), osobiście w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania albo listownie - wysyłając wypełniony wniosek na adres urzędu gminy. Gmina miała 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia. Odpowiednia kwota była przelewana na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Olej opałowy - dopłaty nie dla każdego

Otrzymanie dopłaty do oleju opałowego wiązało się ze spełnieniem pewnych formalności. Z tego względu nie każdy mógł zakwalifikować się do otrzymania dofinansowania. Jednym z warunków otrzymania dopłaty na olej opałowy było niezgłaszanie innych źródeł ciepła, np. węgla. Przyznanie świadczenia na inny rodzaj ogrzewania wykluczało otrzymanie dodatku na olej opałowy. Kocioł olejowy jako główne źródło ogrzewania musiał być wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) przed 11 sierpnia 2022 roku. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem “Jak zarejestrować piec na olej opałowy?”. Ponadto obowiązywała zasada jednego dodatku na jeden adres - świadczenie uzyskiwał wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

Czy istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku o dodatek do oleju opałowego?

Zakres ustawy obejmował 6,5 miliona gospodarstw domowych i instytucji publicznych. Rząd na ten cel przeznaczył łącznie 10 miliardów złotych. Niestety, na daną chwilę wnioski o dodatek na olej opałowy nie są przyjmowane. Przyjmowanie zgłoszeń o otrzymanie dofinansowania na ten surowiec grzewczy zostało zakończone 30 listopada 2022 roku. Niewykluczone jest, iż rząd przygotuje kolejną edycję programu dopłat, z którego będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których kocioł olejowy jest głównym źródłem ogrzewania. Na ten moment data kolejnego naboru nie została ogłoszona.

Kolejna edycja programu dopłat to szansa dla gospodarstw domowych, których wniosek z różnych powodów mógł zostać odrzucony. Warto być na bieżąco z rządowymi planami w zakresie dofinansowań, ponieważ ich dostępność i skorzystanie z nich częściowo odciąża domowy budżet. Wymagania formalne mogą być podobne, co w przypadku zeszłorocznych dofinansowań na olej opałowy, dlatego przed ogłoszeniem kolejnej edycji dopłat rekomendujemy głównego źródła ogrzewania. Przypominamy, że na zgłoszenie użytkowanego źródła ciepła właściciele i zarządcy budynków mają 14 dni od dnia jego uruchomienia. Jeśli dotychczas nie zdecydowałeś się na montaż kotła olejowego, zapoznaj się z zaletami tego rozwiązania grzewczego, o których przeczytasz w naszym artykule “Ogrzewanie olejowe. Dlaczego warto ogrzewać budynek olejem opałowym?”, do którego serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB wymaga przygotowania m.in. danych dotyczących budynku (adres, rodzaj, liczba lokali), informacji o źródłach ciepła, danych kontaktowych (właściciela albo zarządcy) i informacji nt. kotłów na paliwo stałe, o ile takowe znajdują się w budynku. Aby złożyć deklarację, należy zalogować się elektronicznie w bazie CEEB (profil zaufany, e-dowód, Moje ID) i wypełnić stosowny formularz, w zależności od rodzaju budynku (mieszkalny / niemieszkalny). Za niezłożenie deklaracji do CEEB można dostać grzywnę do 5000 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

czwartek, 4 kwietnia 2024

Normy ciepła w mieszkaniu - przepisy i porady

Sprawdź jakie normy ciepła obowiązują w polskim prawie oraz jakie są sposoby na opomiarowanie ciepła!

news

wtorek, 19 marca 2024

Zbiór wiedzy na temat ogrzewania kozą na olej opałowy

Ogrzewanie kozą na olej opałowy - dowiedz się jak działa ogrzewanie piecykiem na olej opałowy oraz jakie ma zalety! Przeczytaj nasz zbiór wiedzy!

news

poniedziałek, 4 marca 2024

Ogrzewanie domu jednorodzinnego - jakie wybrać?

Dowiedz się jakie są metody ogrzewania domu jednorodzinnego! Ogrzewanie olejem jako jedno z najlepszych rozwiązań

news

środa, 27 grudnia 2023

Jak zmniejszyć zużycie oleju opałowego?

Olej opałowy jest jednym z najpopularniejszych paliw do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma on wiele zalet, takich jak wysoka wartość energetyczna, łatwość magazynowania i transportu, czy możliwość dostosowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. W niniejszym artykule skupiamy się na technikach i rozwiązaniach umożliwiających zmniejszenie jego zużycia.