środa, 6 grudnia 2023

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB została utworzona m.in. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Powstanie CEEB datuje się na 1 lipca 2021 roku - od tego dnia system służy do zbierania informacji na temat źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest określenie emisyjności w poszczególnych obszarach Polski, co stanowi nieocenioną pomoc w działaniu na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzi. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat deklaracji CEEB - kogo dotyczy, ile czasu jest na złożenie, a także jak należy to zrobić. Zapraszamy do lektury.

Kto musi składać deklarację do CEEB?

Złożenie deklaracji CEEB jest obowiązkowe niezależnie od rodzaju posiadanego rozwiązania grzewczego. Kotły olejowe, kozy i ogrzewacze powietrza muszą zostać zgłoszone przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Oznacza to, że najem lokalu nie zwalnia właściciela obiektu z obowiązku zgłoszenia go do CEEB. Obowiązkiem są objęte wszystkie budynki i lokale, zarówno mieszkalne, jak i niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła.

Kiedy należy złożyć deklarację do CEEB?

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy korzystali ze źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 roku, mieli 12 miesięcy na zgłoszenie tego faktu do CEEB. Źródła ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 roku muszą zostać zgłoszone maksymalnie 14 dni od uruchomienia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu składania deklaracji?

Niedopełnienie obowiązku związanego ze złożeniem stosownej deklaracji może wiązać się z otrzymaniem grzywny sięgającej 500 złotych. W sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna może wynosić nawet 5000 złotych.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Istnieje kilka sposobów na złożenie deklaracji do CEEB. Najwygodniejszym z nich jest platforma ZONE. Poniżej opisujemy wszystkie dostępne możliwości złożenia stosownego wniosku.

Przez internet

Złożenie deklaracji do CEEB jest możliwe za pośrednictwem internetu. W tym celu wystarczy wejść na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ i zalogować się z wykorzystaniem platformy login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, podpis kwalifikowany). ZONE, czyli Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, jest platformą multifunkcyjną, co oznacza, że poza możliwością zgłoszenia źródła ciepła lub spalania paliwa, można w nim m.in. zamówić przegląd kominiarski czy inwentaryzację budynku.

W urzędzie

Wniosek do CEEB może zostać złożony zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukować stosowny formularz (można go znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb) i udać się do urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się budynek lub lokal.

Listownie

Formalności związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków mogą zostać dopełnione także listownie. W tym celu należy znaleźć adres urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się budynek lub lokal i wysłać na niego wydrukowany i wypełniony wniosek.

CEEB - korzyści dla społeczeństwa

System CEEB wspiera swoimi działaniami dbałość o jakość powietrza. Kształtowanie lokalnej polityki niskoemisyjnej nie byłoby możliwe bez danych z deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Z tego powodu należy dbać o to, aby dostarczone informacje były jak najbardziej rzetelne. Równie ważne jest przejście na bardziej ekologiczne źródła ciepła, takie jak olej opałowy, dzięki któremu można ograniczyć emisję substancji powodujących smog. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania oleju grzewczego w gospodarstwie domowym, zachęcamy do zapoznania się z artykułem “Zbiór informacji o ogrzewaniu olejem opałowym”.

Kocioł olejowy a pozostałe formalności

Instalacja kotła olejowego, a także innych rozwiązań grzewczych bazujących na oleju opałowym, wymaga zgłoszenia do CEEB. Nie jest to jednak jedyna formalność, o której muszą pamiętać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości. Nie mniej ważna jest rejestracja kotła za pośrednictwem PUESC, co umożliwi uzyskanie numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy, bez którego zamówienie oleju opałowego jest niemożliwe. Więcej na temat rejestracji kotła olejowego znajdziesz w artykule “Rejestracja kotła olejowego”.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia do CEEB, obowiązek ten dotyczy wszystkich obiektów, w których zainstalowano źródło ciepła bazujące na oleju opałowym. Warto go dopełnić jak najszybciej, by cieszyć się niskoemisyjnym i bezpiecznym źródłem energii cieplnej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

piątek, 7 czerwca 2024

Zbiór wiedzy na temat grzejników na olej opałowy

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się czym jest grzejnik na olej opałowy, jak działa oraz jak go wybrać i zainstalować w swoim domu!

news

środa, 22 maja 2024

Kotłownia kontenerowa - najważniejsze informacje

Dowiedz się czym są kotłownie kontenerowe i jakie zastosowania mają mobilne kontenery do ogrzewania budynków i nie tylko! Przeczytaj artykuł!

news

czwartek, 9 maja 2024

Nowoczesne kotłownie olejowe - co należy wiedzieć?

Dowiedz się co należy wiedzieć o kotłowniach olejowych i zbiornikach na olej oraz jakie warunki trzeba spełnić w przypadku montażu kotła olejowego?

news

piątek, 26 kwietnia 2024

Ile wynosi stawka VAT na olej opałowy w 2024?

Ile wynosi stawka VAT na olej opałowy w 2024? Olej opałowy od lat stanowi jedno z najważniejszych źródeł ogrzewania w wielu gospodarstw domowych, szczególnie tam, gdzie dostęp do sieci gazowej jest ograniczony lub nieekonomiczny. Jego popularność wynika z wysokiej kaloryczności i stosunkowo prostego sposobu magazynowania. Jednak koszty ogrzewania olejem opałowym są ściśle powiązane ze stawką VAT na ten produkt, która ma bezpośredni wpływ na ostateczną cenę, jaką płacą konsumenci. W kontekście ciągłych zmian w polityce energetycznej Polski oraz działań mających na celu wsparcie gospodarstw domowych, stawka VAT na olej opałowy jest tematem budzącym zainteresowanie i dyskusje.