środa, 6 grudnia 2023

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB została utworzona m.in. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Powstanie CEEB datuje się na 1 lipca 2021 roku - od tego dnia system służy do zbierania informacji na temat źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest określenie emisyjności w poszczególnych obszarach Polski, co stanowi nieocenioną pomoc w działaniu na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzi. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat deklaracji CEEB - kogo dotyczy, ile czasu jest na złożenie, a także jak należy to zrobić. Zapraszamy do lektury.

Kto musi składać deklarację do CEEB?

Złożenie deklaracji CEEB jest obowiązkowe niezależnie od rodzaju posiadanego rozwiązania grzewczego. Kotły olejowe, kozy i ogrzewacze powietrza muszą zostać zgłoszone przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Oznacza to, że najem lokalu nie zwalnia właściciela obiektu z obowiązku zgłoszenia go do CEEB. Obowiązkiem są objęte wszystkie budynki i lokale, zarówno mieszkalne, jak i niemieszkalne, w których znajduje się źródło ciepła.

Kiedy należy złożyć deklarację do CEEB?

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy korzystali ze źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 roku, mieli 12 miesięcy na zgłoszenie tego faktu do CEEB. Źródła ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 roku muszą zostać zgłoszone maksymalnie 14 dni od uruchomienia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu składania deklaracji?

Niedopełnienie obowiązku związanego ze złożeniem stosownej deklaracji może wiązać się z otrzymaniem grzywny sięgającej 500 złotych. W sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna może wynosić nawet 5000 złotych.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Istnieje kilka sposobów na złożenie deklaracji do CEEB. Najwygodniejszym z nich jest platforma ZONE. Poniżej opisujemy wszystkie dostępne możliwości złożenia stosownego wniosku.

Przez internet

Złożenie deklaracji do CEEB jest możliwe za pośrednictwem internetu. W tym celu wystarczy wejść na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ i zalogować się z wykorzystaniem platformy login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, podpis kwalifikowany). ZONE, czyli Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji, jest platformą multifunkcyjną, co oznacza, że poza możliwością zgłoszenia źródła ciepła lub spalania paliwa, można w nim m.in. zamówić przegląd kominiarski czy inwentaryzację budynku.

W urzędzie

Wniosek do CEEB może zostać złożony zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukować stosowny formularz (można go znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb) i udać się do urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się budynek lub lokal.

Listownie

Formalności związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków mogą zostać dopełnione także listownie. W tym celu należy znaleźć adres urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się budynek lub lokal i wysłać na niego wydrukowany i wypełniony wniosek.

CEEB - korzyści dla społeczeństwa

System CEEB wspiera swoimi działaniami dbałość o jakość powietrza. Kształtowanie lokalnej polityki niskoemisyjnej nie byłoby możliwe bez danych z deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Z tego powodu należy dbać o to, aby dostarczone informacje były jak najbardziej rzetelne. Równie ważne jest przejście na bardziej ekologiczne źródła ciepła, takie jak olej opałowy, dzięki któremu można ograniczyć emisję substancji powodujących smog. Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania oleju grzewczego w gospodarstwie domowym, zachęcamy do zapoznania się z artykułem “Zbiór informacji o ogrzewaniu olejem opałowym”.

Kocioł olejowy a pozostałe formalności

Instalacja kotła olejowego, a także innych rozwiązań grzewczych bazujących na oleju opałowym, wymaga zgłoszenia do CEEB. Nie jest to jednak jedyna formalność, o której muszą pamiętać właściciele lub zarządcy danej nieruchomości. Nie mniej ważna jest rejestracja kotła za pośrednictwem PUESC, co umożliwi uzyskanie numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy, bez którego zamówienie oleju opałowego jest niemożliwe. Więcej na temat rejestracji kotła olejowego znajdziesz w artykule “Rejestracja kotła olejowego”.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia do CEEB, obowiązek ten dotyczy wszystkich obiektów, w których zainstalowano źródło ciepła bazujące na oleju opałowym. Warto go dopełnić jak najszybciej, by cieszyć się niskoemisyjnym i bezpiecznym źródłem energii cieplnej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

środa, 27 grudnia 2023

Jak zmniejszyć zużycie oleju opałowego?

Olej opałowy jest jednym z najpopularniejszych paliw do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma on wiele zalet, takich jak wysoka wartość energetyczna, łatwość magazynowania i transportu, czy możliwość dostosowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. W niniejszym artykule skupiamy się na technikach i rozwiązaniach umożliwiających zmniejszenie jego zużycia.

news

czwartek, 16 listopada 2023

Podpowiadamy, czym wyczyścić zbiornik po oleju opałowym

Zbiornik w trakcie eksploatacji ulega zanieczyszczeniu, z czego nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę. Jak się okazuje, gromadzące się w nim osady mogą być źródłem wielu niedogodności. W tym artykule opiszemy, na czym polega mycie zbiornika po oleju opałowym, a także co należy zrobić, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych.

news

środa, 8 listopada 2023

Ogrzewanie domu - najważniejsze informacje

Odpowiednie ogrzewanie domu zapewnia komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Ma ono wpływ nie tylko na wygodę przebywania w pomieszczeniach, ale także na jakość powietrza i zdrowie domowników. Z tego powodu warto zastanowić się nad wyborem systemu grzewczego, który będzie odpowiadać wszystkim potrzebom i oczekiwaniom. W tym artykule przybliżamy najważniejsze informacje na temat ogrzewania domu, ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania olejowego. Dowiesz się, dlaczego ważne jest utrzymywanie właściwej temperatury w budynku, a także jak pomoże Ci w tym ogrzewanie olejowe.