poniedziałek, 23 stycznia 2023

Jak kupić olej opałowy bez oświadczenia?

Jak kupić olej opałowy bez oświadczenia?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w zakresie obrotu towarów, handel olejem opałowym może zachodzić tylko i wyłącznie pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi – sprzedającymi i kupującymi. Jeszcze kilka lat temu, podmioty nabywające olej opałowy, nie posiadały żadnego obowiązku biurokratycznego. Skup paliwa odbywał się wyłącznie na mocy papierowego oświadczenia, które informowało o ilości zakupionego surowca. Podpisując je, klienci deklarowali również, że towar zostanie w całości przeznaczony do celów grzewczych.

 

Jednak od 2020 roku handel olejem opałowym uległ drastycznym zmianom. Obecnie żaden niezarejestrowany w urzędzie skarbowym podmiot, nie może zrealizować zamówienia na paliwo opałowe. Wprowadzone regulacje prawne, mają przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami opałowymi. Wcześniejsze praktyki handlowe, skutkowały bowiem licznymi nadużyciami w tym aspekcie. Wszystko dlatego, iż olej opałowy posiada bardzo podobne parametry do oleju napędowego. Jednak główna różnica polega na tym, iż paliwo grzewcze opodatkowane jest znacznie niższą akcyzą.

 

Dlatego olej opałowy, o którym więcej pisaliśmy w naszym artykule “Czym jest olej opałowy?”, często wykorzystywany był do innych celów niż zasilanie instalacji grzewczej. Tego typu rozbieżności skutkowały wzrostem wielu nielegalnych praktyk, np. obniżania kosztów transportu samochodami ciężarowymi. Aktualnie nielegalny obrót paliwami opałowymi (zakup lub sprzedaż bez rejestracji), grozi odpowiedzialnością karną z ramienia Kodeksu karnego skarbowego. Ponadto na podmiotach podejmujących się tego rodzaju niedozwolonych praktyk, spoczywa obowiązek zapłaty podatku w wysokości odpowiadającej opodatkowaniu paliw silnikowych.

Jak kupić olej opałowy bez oświadczenia - rejestracja w urzędzie skarbowym

Chcąc dokonać zakupu oleju opałowego, na samym początku należy dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie powinno zostać wysłane do placówki właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Obowiązek ten nie uwzględnia żadnych wyjątków w tym zakresie. Oznacza to, że obejmuje on zarówno osoby fizyczne, które nabywają olej opałowy, jak i pozostałe podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (np. szpitale, gminy i pozostałe instytucje publiczne).

 

W związku z powyższym wszyscy nabywcy oleju opałowego, zobowiązani są do uiszczenia w urzędzie skarbowym uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Wzór dokumentu został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Formularz można złożyć na trzy sposoby: osobiście, elektronicznie lub przesyłając wniosek pocztą tradycyjną. Po dokonaniu zgłoszenia nabywca oleju opałowego otrzymuje status „zużywającego podmiotu olejowego”. Tym mianem, określany jest podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. W ten sposób definiowany jest także przedsiębiorca zagraniczny, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

 

Otrzymanie wyżej opisanego statusu jest warunkiem koniecznym, aby móc legalnie zakupić dowolny olej opałowy. Chcąc dokonać zakupu paliwa grzewczego, warto wybierać sprawdzony produkt, którego przykładem jest olej opałowy Ekoterm, o którym więcej informacji znaleźć można w naszej zakładce rozwiązania grzewcze.

Jak kupić olej opałowy bez oświadczenia - procedura rejestracji w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu

Legalny zakup oleju opałowego na terenie Polski wymaga nie tylko rejestracji w urzędzie skarbowym. Do obowiązków podmiotu nabywającego surowiec, należy także ewidencja każdorazowej transakcji związanej z zakupem oleju opałowego. Cały proces rejestrowany jest w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu. SENT został utworzony w celu dokładniejszego monitorowania obrotu m.in. paliwami ciekłymi.

Dokonanie każdorazowej rejestracji wymagane jest nie tylko przez nabywcę oleju opałowego, ale także sprzedawcę oraz dystrybutora paliwa. Cały proces przebiega następująco:

 

  1. Sprzedawca oleju opałowego dodaje do systemu SENT zgłoszenie przewozu.
  2. System generuje numer referencyjny SENT, który jest ważny przez 10 dni.
  3. Sprzedawca przekazuje numer referencyjny przewoźnikowi oraz odbiorcy paliwa.
  4. Odbiorca oleju opałowego uzupełnia zgłoszenie SENT, potwierdzając odbiór oleju opałowego w dniu dostawy za pomocą kodów rejestracyjnych.

 

Cała procedura jest możliwa do wykonania przy użyciu aplikacji mobilnej „SENT dostawy” lub na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Więcej informacji na temat oleju opałowego, znaleźć można również w artykule “Podpowiadamy, gdzie kupić olej opałowy”, do którego zapraszamy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

czwartek, 16 marca 2023

Ile oleju opałowego na zimę? Podpowiadamy

Olej opałowy to jeden z optymalnych sposobów ogrzewania domów w okresie zimowym. Wiele osób decyduje się na wykorzystanie tego surowca ze względu na jego dostępność, łatwość użycia oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji, w porównaniu do innych źródeł ciepła. Jednym z kluczowych pytań, dotyczących wykorzystania oleju opałowego do ogrzewania domu, jest ilość paliwa potrzebna na całą zimę. Na zapotrzebowanie wpływa wiele czynników, takich jak metraż domu, izolacja termiczna, czy temperatura otoczenia. W tym artykule omówimy poszczególne aspekty dotyczące tego zagadnienia oraz podpowiemy, jak dokładnie obliczyć ilość paliwa potrzebną na zimę.

news

środa, 15 marca 2023

Data ważności oleju opałowego - zbiór wiedzy

Paliwo opałowe należy obecnie do grupy najpopularniejszych materiałów grzewczych, stosowanych nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w domach jednorodzinnych. Aby móc regularnie korzystać z tego źródła ciepła, należy m.in. odpowiednio przystosować pomieszczenia oraz nabyć zbiorniki na olej opałowy. Do zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania całego systemu, konieczne jest, aby surowiec był przechowywany przez odpowiedni czas. Czy olej opałowy ma ograniczony okres przydatności do użycia?

news

poniedziałek, 20 lutego 2023

Przypomnienie o ważnych zmianach dotyczących obrotu paliwami opałowymi

W 2020 r. oficjalnie weszły w życie istotne zmiany dotyczące obrotu paliwami opałowymi. Od tego czasu osoby prywatne, rozwijające się przedsiębiorstwa, a także instytucje państwowe, które planują ogrzewać swoje budynki olejem opałowym, są zobowiązane do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym. W związku z nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r. dotyczącej monitorowania przewozu towarów drogą i koleją każdy użytkownik paliwa grzewczego, ma bezwzględny obowiązek wysłania skróconego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Wymagany formularz można przesłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

news

środa, 15 lutego 2023

Jak długo przechowywać olej opałowy?

Olej opałowy jest wykorzystywany jako podstawowy materiał grzewczy w domach jednorodzinnych i mniejszych przedsiębiorstwach. Jednak chcąc regularnie korzystać z tej formy ogrzewania, należy odpowiednio dostosować pomieszczenie oraz zakupić zbiorniki na olej opałowy. Aby zadbać o bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie całej instalacji, zbiorniki powinny być dostosowane do rodzaju oleju i warunków panujących w danym pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest także długość przechowywania surowca. Jak długo może być on magazynowany?