poniedziałek, 3 października 2022

Dlaczego oleje opałowe lekkie są barwione na czerwono?

Dlaczego oleje opałowe lekkie są barwione na czerwono?

Obecnie polskie prawo nakłada obowiązek znakowania i barwienia oleju opałowego. Dotyczy to głównie przedsiębiorców zajmujących się produkcją i dystrybucją tego surowca. Wynika to z treści ustawy o podatku akcyzowym. Akcyza jest formą podatku pośredniego, który nie jest płacony w urzędzie skarbowym, ale przy nabywaniu danego wyrobu lub usługi, a ciężar finansowy ponosi finalny nabywca. Wyroby, które podlegają akcyzie, to np. produkty energetyczne stosowane do celów napędowych i grzewczych, które zanim trafią do sprzedaży, muszą zostać oznakowane odpowiednim barwnikiem.

Czym są oleje opałowe lekkie - krótka charakterystyka produktu

Oleje opałowe lekkie to rodzaj paliw przeznaczonych do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych (np. domów jednorodzinnych). Tego rodzaju paliwo grzewcze posiada dokładnie sprecyzowane parametry. Oleje opałowe lekkie, w porównaniu do innych rodzajów olejów, charakteryzują się niską gęstością, a także niewielką zawartością siarki w składzie. Ponadto oleje opałowe lekkie posiadają także określone właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak m.in. niska temperatura płynięcia oraz niewielka kaloryczność. To sprawia, że tego typu paliwo grzewcze świetnie nadaje się do ogrzania domu jednorodzinnego, czy lokalu usługowego o średniej wielkości. Firma ORLEN Paliwa jest liderem w sprzedaży i dystrybucji najwyższej jakości oleju opałowego lekkiego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na naszej stronie internetowej, wchodząc w zakładkę kup olej.

Idea barwienia oleju opałowego

Kraje członkowskie Unii Europejskiej objęte są wspólnymi zasadami produkcji, przemieszczania i przechowywania wyrobów akcyzowych oraz wymiaru i sposobu poboru podatku. Na mocy tychże wytycznych, wyroby podlegające akcyzie muszą zostać oznakowane za pomocą specjalnych wyróżników. Jednym z najpopularniejszych jest papierowa banderola, którą oznaczane są produkty tytoniowe i alkoholowe. Jednak to samo oznaczenie nie może być zastosowane także w przypadku paliw. Zamiast tego stosowany jest znacznik w formie płynnej substancji chemicznej, która wprowadzana jest do oleju i może być wykryta za pomocą prostego testu polowego. Posługują się nim najczęściej pracownicy policji, służby celnej lub skarbowej. Ma to na celu weryfikację, czy oleje opałowe wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

 

Istnieją także przypadki, w których do olejów opałowych dodawany jest barwnik. Służy to odróżnieniu danego rodzaju paliwa, zwłaszcza gdy posiadają one zbliżone właściwości fizykochemiczne.

 

Barwienie oleju opałowego w Polsce

Na terenie Polski obowiązuje nakaz barwienia i znakowania konkretnych rodzajów wyrobów energetycznych, wymienionych w art.90 ustawy o podatku akcyzowym. Należą do nich:

 

  • oleje opałowe, które przynajmniej w 30% podlegają destylacji w temperaturze 350°C, lub ich gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kg/m3,
  • oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe,
  • oleje napędowe wykorzystywane do żeglugi, w tym rejsów rybackich (oznaczonych odpowiednimi kodami).

 

Powyższy wykaz informuje, że znakowanie i barwienie paliw obowiązuje w przypadku olejów opałowych lekkich i średnich.

Oleje opałowe lekkie - znakowanie i barwienie

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym, oleje opałowe lekkie objęte są obowiązkiem oznaczenia wyrobu tzw. znakiem akcyzy. W celu łatwej identyfikacji i odróżnienia oleju opałowego np. od paliwa silnikowego, stosowane jest jego barwienie za pomocą specjalnego markera. W Polsce olej opałowy jest barwiony na kolor czerwony.

W sytuacji, gdy oleje opałowe lekkie, objęte wyżej wspomnianym obowiązkiem, nie spełniają wymogów prawnych w tym zakresie, ustawa o podatku akcyzowym wprowadza wyższą stawkę akcyzy. Wysokość akcyzy wynosi w tym przypadku 1822,00 zł/1000 l, a kiedy gęstość olejów w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/m3 - 2047,00 zł/1000 kg.

 

Przeprowadzenie jedynie uproszczonej kalkulacji wskazuje, że skutki niedopełnienia obowiązku prawidłowego barwienia i znakowania olejów opałowych, mogą stać się brzemienne w bolesne konsekwencje finansowe dla całego przedsiębiorstwa.

Dlatego decydując się na zakup oleju opałowego, warto wybierać produkty proponowane przez sprawdzonego dystrybutora. Przykładem tego rodzaju firmy jest ORLEN Paliwa, którego wyroby paliwowe produkowane są od ponad 30 lat. Dzięki temu klienci zyskują gwarancję najwyższej jakości dostarczanego im surowca opałowego, który spełnia wszelkie normy ustawowe.

Rodzaje substancji stosowanych do barwienia olejów opałowych lekkich

Rodzaje substancji przeznaczonych do znakowania i barwienia paliw zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 roku.

Zgodnie z wymogami państwowymi, do znakowania oleju opałowego stosuje się nieusuwalny znacznik w postaci substancji o nazwie Solvent Yellow 124. Natomiast w przypadku olejów opałowych lekkich barwionych na czerwono, wykorzystywane są dwie substancje o nazwach Solvent Red 164 oraz Solvent Red 19. Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów określa także zalecaną ilość barwnika dodawanego do oleju opałowego. Barwnik Solvent Red 164  musi znajdować się w oleju opałowym w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

środa, 27 grudnia 2023

Jak zmniejszyć zużycie oleju opałowego?

Olej opałowy jest jednym z najpopularniejszych paliw do ogrzewania domów jednorodzinnych. Ma on wiele zalet, takich jak wysoka wartość energetyczna, łatwość magazynowania i transportu, czy możliwość dostosowania mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło. W niniejszym artykule skupiamy się na technikach i rozwiązaniach umożliwiających zmniejszenie jego zużycia.

news

środa, 6 grudnia 2023

Zbiór wiedzy na temat CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB została utworzona m.in. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Powstanie CEEB datuje się na 1 lipca 2021 roku - od tego dnia system służy do zbierania informacji na temat źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na podstawie uzyskanych informacji możliwe jest określenie emisyjności w poszczególnych obszarach Polski, co stanowi nieocenioną pomoc w działaniu na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia ludzi. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat deklaracji CEEB - kogo dotyczy, ile czasu jest na złożenie, a także jak należy to zrobić. Zapraszamy do lektury.

news

czwartek, 16 listopada 2023

Podpowiadamy, czym wyczyścić zbiornik po oleju opałowym

Zbiornik w trakcie eksploatacji ulega zanieczyszczeniu, z czego nie każdy użytkownik zdaje sobie sprawę. Jak się okazuje, gromadzące się w nim osady mogą być źródłem wielu niedogodności. W tym artykule opiszemy, na czym polega mycie zbiornika po oleju opałowym, a także co należy zrobić, aby ograniczyć konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych.

news

środa, 8 listopada 2023

Ogrzewanie domu - najważniejsze informacje

Odpowiednie ogrzewanie domu zapewnia komfort i bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Ma ono wpływ nie tylko na wygodę przebywania w pomieszczeniach, ale także na jakość powietrza i zdrowie domowników. Z tego powodu warto zastanowić się nad wyborem systemu grzewczego, który będzie odpowiadać wszystkim potrzebom i oczekiwaniom. W tym artykule przybliżamy najważniejsze informacje na temat ogrzewania domu, ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania olejowego. Dowiesz się, dlaczego ważne jest utrzymywanie właściwej temperatury w budynku, a także jak pomoże Ci w tym ogrzewanie olejowe.