Polityka prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.ekoterm.pl (dalej jako „Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.ekoterm.pl jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełka, Widełka 869, 36-145 Widełka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000126258, NIP 814-10-19-514, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 81.280.000,00 zł, adres elektroniczny: ORLENPaliwa@orlen.pl (dalej jako: „ORLEN Paliwa Sp. z o.o.”).

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Grupę ORLEN, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do Twojej przeglądarki sieciowej niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik „kapsułką”/cookie/). Taka kapsułka nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania Twoich preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich „kapsułek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”.

Wykaz plików Cookies wykorzystywanych w serwisie www.ekoterm.pl

 •  contrast – plik odpowiedzialny za wyświetlanie strony w wersji dla niedowidzących,
 • Orlenpl_font_size – plik odpowiedzialny za wielkość czcionki na stronie,
 • CookiePolicyAccepted – plik informujący, czy użytkownik zaakceptował politykę Cookies,
 • AcceptBondsInformation – plik informujący, czy użytkownik zaakceptował warunki dostępu do Oferty Publicznej Obligacji w sekcji Relacje Inwestorskie,
 • RedirectToMobile – plik odpowiedzialny za przekierowanie na mobilną wersję strony,
 • WBPRestrictedContentToken – plik odpowiedzialny za wyświetlanie ukrytych zawartości strony,
 • __utma – plik odpowiedzialny za dane statystyczne,
 •  __utmb – plik odpowiedzialny za dane statystyczne,
 •  __utmc – plik odpowiedzialny za dane statystyczne,
 •  __utmz – plik odpowiedzialny za dane statystyczne,
 •  __utmv – plik odpowiedzialny za dane statystyczne.
 •  TSxxxxxxxx, TSxxxxxxxx_d (gdzie: x – znaki alfanumeryczne, d – liczby 1 – 14) – pliki odpowiadające za prawidłowy transfer danych pomiędzy serwerami obsługującymi zapytania
 • Analytical cookies– pliki narzędzia Google Analytics, które pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową są na niej zaangażowani,
 • Advertising cookies- pliki służące promowaniu usług, produktów lub wydarzeń w postaci reklam wyświetlanych w innych serwisach internetowych m.in. Remarketing,
 • External cookies – pliki umożliwiające korzystanie z widżetów mediów społecznościowych takich jak LinedIn itp.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Odbiorcy i podmioty przetwarzające będące stronami trzecimi

ORLEN Paliwa nie dokonuje wymiany plików cookie ze stronami internetowymi stron trzecich z wyjątkiem:
stron trzecich współpracujących bezpośrednio z ORLEN Paliwa i będących pod jego kontrolą i nadzorem w celu dostarczenia usług
b) stron trzecich współpracujących bezpośrednio z ORLEN Paliwa, w tym działających na jego zlecenie w celu świadczenia usług marketingu lub remarketingu.

Korzystanie z usługi Google Tag Manager

Osobiście lub za pośrednictwem podmiotów, którym ORLEN Paliwa powierza przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów współpracy, ORLEN Paliwa może korzystać z usługi Google Tag Manager. Usługa umożliwia zarządzanie tagami (plikami cookies) stron internetowych.
ORLEN Paliwa korzysta z usługi Google Tag Manager głównie w celu prawidłowego adresowania akcji promocyjnych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies związane z usługą Google Tag Manager takie jak:
a) Google Analytics
b) Remarketing

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • GoogleChrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu?

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce, Widełka 869 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN Paliwa Sp. z o.o.: (24) 256 60 39, (24) 367 90 55.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 •  adres: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 46a, 09 – 400 Płock z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • adres email: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, przeprowadzania kampanii marketingowych online i udoskonalenia usług ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie.
Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ORLEN Paliwa Sp. z o.o.). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług ORLEN Paliwa Sp. z o.o. jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 •  prawo żądania sprostowania danych,
 •  prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości ORLEN Paliwa Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.